Een nieuw Brits wetsvoorstel zorgt internationaal voor grote onrust onder fotografen. Beelden mogen vrij worden gebruikt als niet bekend is wie de eigenaar is.

Een nieuwe wet die vandaag in het Britse Hogerhuis wordt behandeld, zorgt internationaal voor grote onrust onder fotografen.

Deze wet houdt feitelijk in dat er in het Verenigd Koninkrijk voortaan geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor gebruik van een foto waarvan men de rechtmatige eigenaar niet kan vinden.

In het wetsontwerp voor de Enterprise and Regulatory Reform Bill staat dat de Britse minister van Handel dan als het ware een licentie afgeeft in plaats van de "vermiste eigenaar".

Advertentie

In de praktijk zal het erop neerkomen dat het hierbij meestal gaat om foto’s van buitenlandse rechthebbenden, en om beeldbestanden die al dan niet opzettelijk zijn gestript van tekstuele informatie over de herkomst.

Verenigde fotografen in actie
De Britten overwegen momenteel dus niet alleen om zich terug te trekken uit de Europese Unie, ook uit de internationale consensus over naleving van copyright.

Het wetsvoorstel leidt dan ook tot grote ophef in het buitenland. Liefst zes Amerikaanse verenigingen van fotografen, fotopersbureaus en fotoarchieven zijn in actie gekomen. Ze hebben vorige maand gezamenlijk een protestbrief gestuurd naar de Britse regering.

In de brief merken ze onder meer op dat vrij gebruik van foto’s in Engeland wereldwijd consequenties zal hebben. Fotografen kunnen daardoor namelijk in geen enkel land meer exclusieve licenties bieden, wat hun werk devalueert.

Europese organisaties volgden vorige week met een vergelijkbare reactie. Pyramide Europe, een organisatie die visueel kunstenaars in onder meer Nederland, Frankrijk, Italië en Engeland zelf vertegenwoordigt, heeft ook een bezwaarbrief gestuurd. Die is ontvangen door Vince Cable, de verantwoordelijke Britse handelsminister.

Pyramide Europe stelt voor dat het wetsvoorstel, en in het bijzonder clausule 68 over beeldlicenties, wordt herschreven. Niet alleen om de rechten van auteurs te beschermen en in stand te houden, ook om de wet in de lijn en de geest van copyrightwetgeving wereldwijd te houden.
 

(© 2009fotofriends)

Weeshuis voor foto's
Het gaat in dit opmerkelijke wetsvoorstel concreet om zogenaamde orphan works, beelden waarvan de eigenaar niet of moeilijk kan worden achterhaald, bijvoorbeeld omdat metadata ontbreken.

Met metadata wordt de informatie bedoeld die je aan een digitaal beeldbestand kunt toevoegen. Bijvoorbeeld een titel, de naam van de fotograaf, technische opnamegegevens en geografische locatie-info.

De Britten zeggen dat de nieuwe wet bedoeld is "om onnodige rompslomp tegen te gaan". Ook benadrukken ze dat buitenlandse rechthebbenden lijsten van beelden waarvan de eigenaar niet bekend is kunnen raadplegen. Ze kunnen dan hun eigendom alsnog registreren als ze dat terugvinden in dit 'weeshuis' voor foto's.

"Niet altijd eerlijk"
Dat laatste is een omgekeerde werkwijze van wat momenteel gebruikelijk is in de meeste landen. Iemand die een foto wil publiceren moet doorgaans zelf op zoek gaan naar de rechtmatige eigenaar en hem of haar vragen om toestemming. Daarbij moet dan ook een credit worden geplaatst en een vergoeding worden betaald voor gebruik van het beeld, tenzij de foto is vrijgegeven door de auteur of rechthebbende.

Pyramide Europe merkt op dat de nieuwe voorgestelde werkwijze "moeilijk, tijdrovend, kostbaar en niet altijd eerlijk" is. De organisatie waarschuwt dat wanneer beelden van buitenlandse komaf vrij mogen worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, er een lawine van internationale rechtszaken zal volgen waar niemand bij gebaat is.

Alternatief voorstel
Pyramide heeft tot slot een alternatief om het probleem rond de vele weeskinderen onder digitale beeldbestanden aan te pakken. De organisatie stelt voor om het verwijderen van metadata strafbaar te maken. Ze suggereert hiermee dat dit in de praktijk vaak gebeurt.

Het gewraakte wetsvoorstel werd in mei van dit jaar voor het eerst behandeld in het Britse parlement, het House of Commons. Vandaag buigt een speciale commissie in het House of Lords er zich over.

(Bronnen: British Journal of Photography, Amateur Photographer)

[extern_gallery urls=”http://cdn.minoc.com/zd_images/2012/49/126874_shutterstock36026407.jpg||http://cdn.minoc.com/zd_images/2012/49/126874_shutterstock926283.jpg” caption=”© 2009fotofriends||© 2009fotofriends”]

AdvertentieWil je beter leren fotograferen?

Neem dan een abonnement op Shoot Magazine (8x per jaar).

Shoot is hét fotografiemagazine voor en door enthousiaste fotografen. In Shoot vind je de beste tips en trucs, workshops en cursussen voor geslaagde foto’s, de knapste fotoplekjes in België, de helderste uitleg over fotografietechnieken, tests van nieuwe camera’s, lenzen en meer, plus foto’s van de beste Belgische fotografen.